Privacy Policy

CyclingNetwerk, gevestigd aan Van Heeckerenweg 23, 7471 SH te Goor, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Sander Fonville is de Functionaris Gegevensbescherming van CyclingNetwerk.
CyclingNetwerk hecht waarde aan het vertrouwen dat onze gebruikers en klanten in ons stellen wanneer ze ons toegang geven tot hun persoonsgegevens. In het Privacybeleid wordt beschreven wat we doen om dat vertrouwen te behouden en die gegevens te beschermen.

Dit Privacybeleid zet met name uiteen hoe wij persoonsgegevens en niet-persoonsgebonden gegevens verzamelen, gebruiken en openbaar maken wanneer u de websites van CyclingNetwerk bezoekt of gebruikt of software gebruikt die CyclingNetwerk verstrekt voor of in verband met dergelijke diensten of websites (gezamenlijk de ‘Website’).

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u gebruikt maakt van één van de diensten van CyclingNetwerk, dan worden uw persoonsgegevens verwerkt. Dit gebeurt op verschillende manieren, voor verschillende doeleinden en CyclingNetwerk houdt verschillende bewaartermijnen aan. In het onderstaande wordt onder ‘gegevens’ ook persoonsgegevens verstaan. Kijk hieronder welke categorie op u van toepassing is:

Bent u een online bezoeker van één van de websites van CyclingNetwerk?

Als u één van onze websites bezoekt verstrekt u gegevens aan CyclingNetwerk zonder dat u zich daar misschien bewust van bent. Dit gaat bijvoorbeeld om apparaat gegevens zoals een unieke apparaat-ID, de versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst van CyclingNetwerk. Maar ook gebruikgegevens over de diensten die u gebruikt waaronder het tijdstip, de duur van het gebruik en de inhoud van de dienst. Daarnaast worden voor zover deze aan CyclingNetwerk worden doorgegeven ook locatiegegevens afkomstig van uw mobiele apparaat of gegevens afgeleid van uw IP-adres gebruikt. De bewaartermijn van de online gegevens bedraagt veertien maanden.

Maakt u gebruik van één van de vacaturewebsites en/of vacaturediensten van CyclingNetwerk?

CyclingNetwerk maakt onderscheid tussen actief en passief verstrekte (persoons)gegevens. De gegevens die u actief aan CyclingNetwerk verstrekt worden opgenomen in een gegevensbestand en gebruikt voor de volgende doeleinden:
A. Uw gegevens worden gebruikt om u te voorzien van interessante vacatures en u te helpen in het sollicitatieproces van vacatures waarop u gesolliciteerd heeft
B. Daarnaast gebruikt CyclingNetwerk uw gegevens om u op de hoogte te houden van interessante informatie, om u aanbiedingen te kunnen doen, om u te informeren over huidige en toekomstige producten of diensten van CyclingNetwerk en om specifiek op u gerichte vacatures te kunnen tonen.
C. Indien van toepassing worden de door u verstrekte gegevens met uw toestemming gedeeld met bijvoorbeeld potentiele werkgevers en/of recruiters.

Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die u aan beheerders van de websites verstrekt zonder dat u zich daar misschien bewust van bent. Dit gaat bijvoorbeeld om apparaat gegevens zoals een unieke apparaat-ID, de versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst van CyclingNetwerk. Maar ook gebruikgegevens over de diensten die u gebruikt waaronder het tijdstip, de duur van het gebruik en de inhoud van de dienst. Daarnaast worden voor zover deze aan CyclingNetwerk worden doorgegeven ook locatiegegevens afkomstig van uw mobiele apparaat of gegevens afgeleid van uw IP-adres gebruikt.

CyclingNetwerk publiceert bepaalde gegevens die u in uw account of profiel hebt opgenomen op de vacaturewebsites. Deze gegevens zijn toegankelijk voor alle bezoekers van de vacaturewebsites. Bij het invullen van uw account of profiel is aangegeven welke gegevens op de vacaturewebsites worden gepubliceerd. Indien u niet wilt dat deze gegevens openbaar zijn, dan kunt u de invulvelden in uw account of profiel leeg laten. Ook de informatie die u zelf op de vacaturewebsites plaatst is toegankelijk voor alle bezoekers van de vacaturewebsites. In sommige gevallen kunt u via de website doorklikken naar websites van derden. CyclingNetwerk is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacy beleid van deze derden. Ook is CyclingNetwerk niet verantwoordelijk voor de eventuele verwerking van uw openbare persoonsgegevens door andere gebruikers van de vacaturewebsites.

U ontvangt een nieuwsbrief van CyclingNetwerk?

CyclingNetwerk gebruikt met uw toestemming uw e-mailadres om een nieuwsbrief te kunnen toezenden. Wij kunnen hierbij meten in hoeverre de nieuwsbrieven geopend worden. U kunt zich uitschrijven via de knop ‘afmelden’.

U ontvangt generieke of gepersonaliseerde pushberichten van CyclingNetwerk?

CyclingNetwerk stuurt, na expliciete toestemming, generieke of gepersonaliseerde pushberichten. Via de instellingen in de browser en in de app kunt u deze toestemming intrekken indien u deze notificaties niet meer wenst te ontvangen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

CyclingNetwerk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens – Vier weken na afronden sollicitatieprocedure
CV – Vijf jaar na afronden sollicitatieprocedure
Delen van persoonsgegevens met derden

CyclingNetwerk deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. CyclingNetwerk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt CyclingNetwerk jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies

CyclingNetwerk gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. CyclingNetwerk gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door CyclingNetwerk en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@sportnetwerk.nl.

CyclingNetwerk wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BSCNetwerk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@sportnetwerk.nl

Partners